AKTUALNOŚCI

Na zajęcia indywidualne na warsztatach będzie można zapisywać się osobiście lub telefonicznie po ogłoszeniu listy laureatów poszczególnych grup.

Pierwszeństwo w wyborze Wykładowcy mają osoby z najwyższymi punktacjami.

Zajęcia orkiestrowe będą odbywać się codziennie od piątku do niedzieli i są otwarte dla wszystkich uczestników.